TEFTs 142 boliger på Torvhaugan kan bli opptil 10 meter høye

Utbyggingen i bymarka kan være like om hjørnet.