- Vi har planlagt å holde åpent to onsdager etter arbeidstid når folk kan komme med brukt utstyr, 4. og 11. desember, sier Aud Karin Larsen fra frivillighetssentralen.

I februar ble utstyrssentralen BUA Vestvågøy stiftet. BUA, som står for barn, ungdom, aktivitet, er et nasjonalt konsept med aktivitetsutstyr som skal være gratis å låne for alle. BUA skal spesielt bidra til at barn og ungdom kommer seg ut på aktiviteter.

– Tanken er at folk kan ha liggende utstyr i kjellere og boder de kan gi bort, sier Peter Andresen i Lofoten friluftsråd.

Det kan være redningsvester, ski, akebrett, telt, soveposer, skøyter, bålpanner, spark, fotballer, fiskeutstyr, våtdrakter – alt av utstyr som kan brukes til aktivitet utendørs.

– Unger skifter jo ofte utstyr, og vi vil ha mest behov for barneutstyr, men vi tar mot alt, sier Aud Karin Larsen i frivillighetssentralen.

BUA Vestvågøy har flyttet inn i sine nye lokaler ved siden av drosjesentralen i rådhuset på Leknes. Det er i de lokalene som tidligere har huset Posten på Leknes og biblioteket, før det flyttet til Meieriet kultursenter.

– Vi har sett etter et sted å være siden prosjektgruppa begynte å jobbe med ideen for to år siden. Vi var nært på å kjøpe inn to containere da det her alternativet dukket opp, sier Aud Karin Larsen som driver prosjektet sammen med styreleder Fida Amin fra Vestvågøy kommune, Svenn-Arne Gundersen fra Lofoten turlag, Petter Andresen fra Lofoten friluftsråd, Bjørnar Hartviksen fra Lions Lofoten og folkehelsekoordinator Nora Warhuus Samuelsen i Vestvågøy kommune.

Lokalene er Vestvågøy kommunes bidrag til prosjektet.

– Vi er takknemlige for at vi kan bruke disse lokalene, det er bra det er på gateplan. Vi har selv bekostet veggene, sier Hartviksen.

Det er noe utstyr allerede i lokalene, som blant annet kommer fra Lofoten friluftsråd.

Samtidig med at lokalet fylles på, søker prosjektgruppa etter eksterne midler til å få noen i en stilling på BUA. Planen er at BUA skal holde åpent to-tre dager i uka. I åpningstidene vil det være aktiviteter utenfor lokalene.

– Vi tenkte å åpne i uke 4 på ettermiddagstid, sier Larsen.