Tar gjenvalg til Stortinget: Jonny (53) ønsker fire nye år

Nordland Høyre har startet sin prosess med å velge stortingskandidater til valget i 2021, og Jonny Finstad tar gjenvalg.