Nordlandssykehuset har endret rutinene for hvem som kan ha med ledsager inn på sykehusene. Årsaken er «økt smittetrykk», skriver sykehuset i en pressemelding.

Følgende pasientgrupper kan ha med seg ledsager til sin timeavtale på Nordlandssykehuset:

  • Barn 0-18 år.
  • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap.
  • Fødepasienter.
  • Alvorlig syke pasienter.

Besøksrutinene er uendret, og alle besøk må avtales på forhånd med avdelingen der pasienten ligger.

«Det tillates kun én besøkende per gang og kun to ulike besøkende under hele oppholdet», påpeker Nordlandssykehuset.

Fødende kan fortsatt ha partner med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel.

«Alle som har et nødvendig ærend på sykehuset, men som ikke er pasienter (ledsager, foresatte og pårørende) skal screenes ved ankomst (besvare spørsmål for å bekrefte at man ikke er smittet eller syk)», står det å lese i pressemeldingen.