- Nordlandssykehuset har nå et begrenset antall innlagte pasienter med covid-19. Dette gjør det mulig for oss å kunne øke inntaket av pasienter som venter på annen behandling. Vi regulerer derfor beredskapsnivået fra gult til grønt, sier Beate Sørslett, konstituert direktør i Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Beredskapsnivået vurderes fortløpende, og justeres ved behov, for eksempel ved en økning i innlagte covid-19 pasienter.

- Ved å regulere beredskapsnivået fortløpende, vil vi utnytte kapasiteten i sykehuset bedre. Det betyr at vi kan redusere utsettelse av planlagt behandling, sier Sørslett.

Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt, uavhengig av beredskapsnivå.