Oppfordrer til å vise forsiktighet i og ved vann: – Kompetansen om hvilke forholdsregler man skal ta må styrkes

ETTERLYSER KUNNSKAP: Folk trenger mer kunnskap om hvilke forhåndsregler som bør tas i og ved vann, mener Norsk friluftsliv.

ETTERLYSER KUNNSKAP: Folk trenger mer kunnskap om hvilke forhåndsregler som bør tas i og ved vann, mener Norsk friluftsliv. Foto:

I lys av sommerens drukningsulykker oppfordrer Norsk friluftsliv til å utvise ekstra forsiktighet i og ved vann.

DEL

Siste del av sommerferien er en populær tid for leirer, kurs og organiserte sommeraktiviteter i regi av foreninger og frivillige organisasjoner. I lys av sommerens mange tragiske drukningsulykker, oppfordrer Norsk friluftsliv alle frivillige lag og foreninger til å vise særlig aktsomhet ved aktiviteter i, på og ved vann og vassdrag.

Trenger mer kunnskap

– Det er åpenbart behov for et større kunnskapsgrunnlag i befolkningen om hvilke forholdsregler som bør tas, og hvilken respekt man må vise for naturens krefter. Her har de frivillige organisasjonene mye kunnskap som bør læres bort, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv, i en pressemelding.

Norsk friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 friluftsorganisasjoner – deriblant Forbundet Kysten, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, og flere andre organisasjoner som driver med bading, padling, roing, seiling og fiske.

– Friluftsliv i vann er en viktig del av allemannsretten i Norge, og hos friluftsorganisasjonene står sikkerhet høyt på dagsordenen. Vi går nå likevel ut med en oppfordring til lag og foreninger om å ha et ekstra fokus på å formidle kunnskap om trygg ferdsel på eget ansvar, og hvordan sikkerhet skal ivaretas for seg selv og andre, sier Heimdal.

Norsk Friluftsliv oppfordrer særlig lag og foreninger til å sjekke deltakeres svømmeferdigheter, kontrollere at nødvendig sikrings- og redningsutstyr er tilgjengelig og benyttes, og at ledere har tilstrekkelig kompetanse og forberedte planer for bistand dersom noen får behov for det.

Svømmeundervisningen må styrkes

Norsk Friluftsliv oppfordrer samtidig myndighetene til å styrke svømmeundervisningen i skolen.

– Vi ser at det særlig trengs å styrke kompetansen om hvilke forholdsregler man skal ta ved andre vanntemperaturer, grunnforhold og strømmer enn i et skolebasseng. Et virkemiddel bør være at man gjennomfører deler av svømmeundervisningen utendørs, siden det gjerne er der man etter endt opplæring skal praktisere det man har lært, mener Heimdal.

Artikkeltags