Leknes svømme- og idrettshall sto ferdig i 1973, et modernistisk romskipliknende bygg viet framtidshåp og ungdommelig idrettskraft. I generasjoner har hallen tjent barn, ungdom og voksne på Vestvågøy og omegnen, til fysisk fostring og vennskapelige tevlinger. Selve idrettshallen har egnet seg til håndball, basketball, volleyball, turn og meget mere til. Svømmehallen har vært en høyt skattet perle midt i det hustrige lofotværet, stedet der mange av oss ikke bare lærte å svømme, dykke og stupe, men også har hatt det mye gøy med kamerater og egne barn.

I høst ble idrettshallen utvidet med en helt ny bane til ballspill og trening. Samtidig har Vestvågøy kommune planlagt en ombygging av det klassiske bassenget, til et folkebad med blant annet en del tilpasset funksjonshemmede. 10 millioner kroner er avsatt i årets budsjett til folkebadet, noe som kan bety at byggingen kommer så smått i gang – men summen holder langtfra til ferdigstillelse.

I mellomtida krever den gamle svømmehallen like mye vedlikehold som før. Uten nødvendige oppgraderinger i tide, må svømmehallen stenge ned. Det er uheldig om dette må skje over en lengre periode mens den nye svømmehallen bygges, som Lofot-Tidende skriver om denne uka. Den lokale svømmeklubben kom i gang i fjor til manges glede. For både barn og voksne er svømmeopplæring gull verdt i Lofoten, vi trenger ikke argumentere ytterligere for hvor mye en svømmeklubb kan bety hos oss. Det er synd om klubben blir hemmet i sin tidlige fase, og det er likeledes synd om for eksempel småbarnsfamilier mister bassengtilbudet over lengre tid. Derfor bør ikke byggingen av folkebadet spres ut over altfor lang tid.

Når vedtaket om å bygge nytt folkebad først er fattet, må kommunen prioritere fortgang i dette arbeidet. Men å bygge nytt og fancy kan ikke være hovedstrategien for en kommunes eiendomsforvaltning. Viktigere er det å ta godt vare på de bygningene man allerede har, noe som krever langsiktig budsjettfokus. Det begynner med å forstå hvor mye verdi og mulighet som ligger i gamle bygg. Alle huseiere vet hvor dyrt det er å la et hus forfalle, og hvor viktig det er å ta vare på det man allerede bor i.