(Nordlys)

En styrmann på et passasjerfly i Tromsø blåste over lovlige verdier på en ruskontroll på Tromsø lufthavn i forrige uke.

Det bekrefter politistajonssjef Anita Hermandsen overfor Nordlys.

Flyselskapet var norsk, og informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter at dette var en av deres offiserer.

- Vedkommende ble umiddelbart tatt av flyvning og er satt på bakken inntil videre i påvente av politiets konklusjon, opplyser Sandaker-Nielsen i ei tekstmelding til Nordlys.

Han sier selskapet følger myndighetenes promillegrense, som er 0,2, og at man har nulltoleranse for overskridelser.

- Nå skal vi avvente politiets konklusjon, men på generelt grunnlag er det slik at hvis ansatte bryter loven er det naturlig at arbeidsforholdet avsluttes, opplyser han.

Det var under en rutinemessig kontroll i forrige uke at styrmannen ble avslørt.

Denne måneden har det vært oppstart for et prøveprosjekt hvor Troms politidistrikt jevnlig skal utføre ruskontroller av besetningsmedlemmer om bord i fly. I Tromsø startet man i forrige uke og allerede i prosjektets første uke ble altså en styrmann siktet for å ha over lovlige verdier.

- Det var for så vidt overraskende at vi fikk et utslag så rakst. Så må vi håpe at det er snakk om tilfeldigheter, men det er litt tidlig å uttale seg om det, sier Hermandsen.

- Rusmiddelkontroll av besetningsmedlemmer om bord i fly er viktig for flysikkerheten og tryggheten for enhver både i lufta og på bakken, sier stasjonssjefen.

Hun forteller at politiet i tiden framover vil teste besetningsmedlemmer om bord i både passasjerfly, privatfly og cargofly.

– I Tromsø har vi tidligere ikke drevet slik kontroll, men rusmiddelkontroll på flyplasser er ikke vesentlig annerledes enn rusmiddelkontroll i trafikken på veiene.

Styrmannens utåndingsprøve var positive. Vedkommende gjennomført etter litt tid en til, og da også denne var over lovlige verdier, ble vedkommende fremstilt for lege og avga både blod- og urinprøve.

- Disse prøvene er nå sendt inn og vi avventer svar på disse, sier Hermandsen.

Luftfartslovens § 5 – 6 tredje ledd fastslår at besetningsmedlemmer som blir ilagt straff for å ha gjort tjeneste om bord i luftfartøy i ruspåvirket tilstand skal få tilbakekalt sertifikatet for minst ett år.

Dette gjelder også ved brudd på forbudet mot å innta rusmidler i seks timer etter endt tjeneste i § 6-12. Luftfartstilsynet vil etter varsel fra politiet om slike forhold utferdige vedtak etter denne bestemmelsen.

Politiinspektør i seksjon for forebygging og etterretning i Politidirektoratet, Elin Lien, sier i en pressemelding at politiets hovedstrategi er å forebygge.

– I lufthavner er ruskontroller av piloter, styrmenn og kabinpersonell et viktig forebyggende tiltak, som vi mener bidrar til økt sikkerhet i luftfarten. Sammen med flyselskapenes egne rutiner for å forebygge at ansatte møter beruset på jobb, gir tiltakene i sum et godt bidrag for å forebygge uønskede hendelser i luftfarten.

Hun sier også at endring i regelverk, utvider politiets tilgang til å foreta promille og rustester også av flyveledere og bakkepersonell.

– Dessverre viser forrige ukes sak ved Tromsø lufthavn, samt tidligere saker ved Oslo lufthavn nødvendigheten av dette. Fra august i år vil det gjennomføres rus/promillekontroller på de fleste av landets lufthavner.