Gå til sidens hovedinnhold

Jonny Finstad krever tallene for veisatsing i nord

Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingsrepresentanten fra Leknes i Lofoten har oversendt statsministeren to skriftlige spørsmål.

Stortingsrepresentanten og lofotingen Jonny Finstad (H) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Finstad har oversendt følgende skriftlige spørsmål, med begrunnelse, til samferdselsministeren:

LES OGSÅ: Er på plass i Stortinget og i komiteer

"Spørsmål 1

Kan statsråden fremskaffe en oversikt over bevilgninger til veisatsing i Nord-Norge, både investeringer og vedlikehold, i de siste par stortingsperioder, samt avklare om penger bevilges pr fylke eller til landsdelen?

Begrunnelse

Veisatsingen i Nord-Norge har ikke akkurat ligget i fremste rekke for mange regjeringer. Veinettet har vært delvis preget av forfall. Selv om mye gjenstår, har det vært merket en bedring de siste årene. Likevel er det påstander om at Nord-Norge blir nedprioritert, og at regjeringens veisatsing kun finner sted i Sør-Norge.

Spørsmål 2

Kan statsråden gi en oversikt over hvor store midler staten bruker på kjøp av transporttjenester?

Begrunnelse

Staten har et viktig ansvar i å bygge og vedlikeholde infrastruktur. Samtidig brukes det betydelige midler over statsbudsjettet for å tilby tjenester på infrastrukturen – både jernbane, fly, båt etc."

Finstad skriver dette om årsaken til at han har stilt disse spørsmålene:

"Årsaken til at jeg har stilt spørsmålene er at det med jevne mellomrom- fra ulike partier, organer og grupperinger - påstås at veisatsinger i Nord Norge nedprioriteres til fordel for Sør-Norge, noe jeg mener ikke stemmer. Det er derfor ønskelig å få de offisielle tall og ubestridelige fakta på bordet.

Videre er det ønskelig i spørsmål 2 å framskaffe offisielle tall på hvor mye staten faktisk bruker på kjøpt av transporttjenester for å binde landet vårt sammen, noe som jo gir stor lokal verdiskaping og også skaper mange viktige distriktsarbeidsplasser."

Kommentarer til denne saken