Folkehelseinstituttet har utarbeidet følgende prioriteringsliste når etterspørselen etter koronatest er stor:

A) personer med symptomer

  1. Pasienter med behov for innleggelse.
  2. Pasienter/beboere på sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Personer i risikogrupper.
  5. Personer som har vært smitteeksponerte (nærkontakter).
  6. Andre med symptomer.

B) personer uten symptomer

  1. Ved utbruddsituasjoner i helseinstitusjoner.
  2. Nærkontakter til et bekreftet tilfelle av covid-19 før avsluttet karantene.

C) andre

«Andre» defineres som personer som skal på reise/fritidsreise. Det anbefales at de som skal reise ut av landet tester seg på utreisepunktet, da kommunen ikke kan garantere testsvar før avreise.