I januar ble to menn varetektsfengslet og siktet for å ha stjålet fra butikker på minst seks forskjellige steder, inkludert Elkjøp på Sortland. De to ble gjenkjent og arrestert på Elkjøp i Narvik 6. januar, etter at de hadde vært fanget på overvåkingskamera flere steder.

De to mennene er fra Georgia. Påtalemyndigheten ønsker å holde dem bak lås og slå helt til rettssaken er ferdig. Politiet fikk først viljen sin i januar – og nå har de fått en enda lengre varetektskjennelse. Om kjennelsen blir stående, forblir de to i varetekt helt til 28. april – tre måneder og tre uker etter at de først ble arrestert.

– Grove tyverier

– Det foreligger etter rettens syn en sterk unndragelses- og gjentakelsesfare. Retten har i likhet med tidligere kjennelse lagt vekt på at saken gjelder grove tyverier begått av siktede som mobil vinningskriminell, og at siktede må forvente en lengre fengselsstraff. I lys av det høye straffenivået for mobile vinningskriminelle er det etter rettens syn ingen fare for oversoning, står det i kjennelsen.

Dommeren er såpass sikker på saken at det ikke blir noen ny høring om varetekt. Om ingen av de to siktede anker, må de dermed bli i varetekt i nærmere tre måneder til – og det er før en eventuell soning.

– Det foreligger ikke forhold i saken som gjør det trolig at retten ville vurdert vilkårene annerledes om fire uker, står det i kjennelsen.

Rettssaken finner ifølge kjennelsen sted 19. og 20. april.

– Utløste alarm med vilje

Så langt i Vesterålen lister fengslingskjennelsene opp en bærbar PC som de to mennene skal ha stjålet fra Elkjøp Sortland. Ellers er det, som tidligere skrevet, snakk om bærbare PC-er, telefoner og liknende utstyr fra Leknes, Fauske, Fredrikstad, Larvik og Tvedestrand. De to mennene skal være fanget opp på video i flere butikker. Mennene er mistenkt for mer enn de faktisk var siktet for ved fengslingskjennelsen.

Ifølge politiadvokaten skal de to mennene flere steder ha gjort det samme: En av dem skal ha utløst butikkalarmen med vilje. Mens ansatte og vektere har jobbet med å få skrudd av lyden, skal den andre ha brukt distraksjonen til å gå ut med varene – mens den første alarmen har fortsatt å ule.

En av mennene er utvist fra Danmark og Sverige, og den andre er etterlyst i Danmark og utvist fra Schengen. Begge mennene skal ha flere falske identiteter, ifølge kjennelsen.

De to mennene satt i isolasjon de første to ukene av varetekten, men slipper dette resten av perioden.