FV815 Valbergsveien ble tidlig torsdag morgen midlertidig stengt grunnet steinskred ved Valbergsura.