Med bakgrunn i utsendt farevarsel fra Meteorologisk institutt har administrasjonen ved Ramberg skole bestemt at Ramberg skole og Napp barnehage holdes stengt onsdag.

– Det skal være gått ut melding fra rektor og styrer til alle foresatte angående dette, skriver kommunen på sin nettside, og ber samtidig alle om å ta seg en sjekk rundt husveggene og sikre løse gjenstander.

Fra Sørvågen skole i Moskenes meldes det at skolen er stengt onsdag.

– Elevene skal ha hjemmeskole med et digitalt tilbud, sier rektor Bjørn Olav Laksosnes, og føyer til at barnehagen kartlegger nødvendigheten med åpen barnehage og vil sende ut informasjon til foreldrene fortløpende.