– Det er lærere, prester og embetsmenn opp gjennom tidene som har gitt bygda mange skrivemåter, sier lokalhistoriker Eldar Stig Andersen fra Uttakleiv.

Korrekt skrivemåte for bygda på yttersida er altså Uttakleiv med to t:er. Gjennom årenes løp er stedsnavnet utviklet, og har i nyere tid blitt stavet feil blant annet på skilt utarbeidet av Statens vegvesen.

– De skrev en periode feil, og det har vært ulikt på en del kart. Det er personavhengig, sier Andersen og forteller at nå er skiltene skiftet ut og har fått riktig skrivemåte til Uttakleiv.

Også vi i avisene må ta noe av skylda for at det blir feil navn på steder av og til. Andersen gir et eksempel:

– Avisene har skrevet «rundt Tåa», men man kan ikke gå ikke rundt Tåa, man går rundt Veggen.

Gamleveien til Uttakleiv gikk langs vannet, rundt fjellet Veggen og forbi øya Tåa. Mange går i dag turer langs denne veien, som ble lagt ned for biltrafikk da tunnelen ble bygd.

Historisk

Man finner Uttakleiv først i Aslak Bolts jordebok fra 1400-tallet.

Aslak Bolts jordebok 

  • Er en oversikt over Nidaros erkebispedømmes jordegods og eiendommer, og inntektene fra det
  • Ble skrevet en gang mellom 1432 og 1436
  • Jordeboken har navn etter Aslak Bolt, som bar erkebiskop 14-28-1450. Han skrev boken og stod for mesteparten av nedtegnelsene, men også senere erkebiskoper har kommet med tilføyelser
  • I boka deles erkebispedømmet inn administrativt i fylker og skipreider
  • I Halogalande (Nord-Norge) fins blant annet Lofota sysla/Wedher øyiom (Værøy), Wargfoot (Flakstad) og Lofot (Lofoten)

– Aslak Bolt var den første som undersøkte jorda rundt i Norges land. Han var erkebiskop og han syntes det var urettferdig at bøndene i Nordanlandene måtte betale samme skatt som de i Hedmark, der det var matjord. I Nordanlandene var det sandjord og kaldt. Bolt sendte ut menn som tok jordprøver og skrev så ei jordebok, forteller Andersen.

Stedet Uttakleiv heter i jordeboken Utan Kleiff, senere Uden Kleff, så Ytterkleff og omkring 1720-årene Yttre Kiev. Klieff, kleff, kiev og kleiv betyr bratt bergside, eller klipper med sti eller vei. Rundt århundreskiftet hette bygda Uttakleiv.

Gjennom historien har embetsfolk, lærere og prester fra Sverige, Danmark og Tyskland skrevet ned stedsnavnet på forskjellige måter. I dag er det fins det bare én riktig skrivemåte.

Den gamle rideveien svinger seg over fjellet: Statens vegvesen vil ta vare på turstien

Les også

Æsholman, en av Lofotens kjære holmer, et fiskevær som rommer nære minner

Skal ha bemannet infokiosk på Uttakleiv i sommer