Statens vegvesen på ville veier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Capgemini Consulting har foretatt en grundig gjennomgang av vegvesenets tjenester og foreslår store endringer i hvor tjenestene skal tilbys. Målet er å utnytte ressursene bedre blant annet ved å tilby flere digitale tjenester.   Man forventer nedgang i behovet for tjenester knyttet til bil fordi bruken forventes å gå ned.  Bil forventes fortsatt å være nødvendig i distriktene.  Men «Produktivitetsanalysene tyder imidlertid på at det er overkapasitet i tjenestetilbudet også i distriktene, og at det dermed vil være hensiktsmessig å redusere tilbudet og endre tjenestestruktur i disse områdene. Slik kan Statens vegvesen sikre en bedre tilpasning i tilbud og ressursbruk i forhold til etterspørselen.»

I rapporten anbefaler man blant annet at trafikkstasjonen på Leknes legges ned og at tilbudet overføres til Svolvær.  I denne rapporten åpner man  for at oppkjøring likevel kan gjennomføres ved at sensor møter på Leknes.  Så langt en konsulent som befinner seg langt unna og som ikke nødvendigvis kjenner utfordringene i Nord-Norge.  Regionveisjefen som bør ha større lokalkunnskap sier  til Lofot Tidene:  «På flere steder hvor vi foreslår å legge ned trafikkstasjonen, ser vi for oss tjenester med ambulerende sensorer. Mens på de stedene som er minst brukt i dag, flytter vi tilbudet til et annet sted.»

Effektivisering i offentlig sektor betyr som kjent at innbyggerne må ta mer av jobben. Når teknikken ikke er god nok må kunden oppsøke statens forlengede arm for å få utført lovpålagte tjenester..  Å sende folk til kunden på faste dager i uka er ikke mulig.  Kunden må ta fri fra arbeid og bruke fra 3 – 5 timer avhengig av hvor i Lofoten man kommer fra dersom alt legges til Svolvær.  I et så tett befolket område som Lofoten innebære dette betydelige samfunnskostnader.  Ungdom som skal skaffe seg sertifikat vil selvsagt foreta øvelseskjøring der oppkjøring skal foretas.  Det blir mye unødig reising. 

Statens vegvesen argumenterer med at «Førerprøvekandidatene som de siste årene har avlagt praktisk førerprøve ved Leknes servicekontor, er i svært liten grad bostedsregistrert på stedet, i kommunen eller nærliggende kommuner.»  I svært liten grad høres merkelig ut.  Hvis dette er rett må det i tilfelle bety at tjenesten på Leknes er flittigere brukt enn i mange andre områder.  Vestvågøy har store ungdomskull sammenlignet med andre kommuner i Nordland utenom Bodø.  I tillegg kommer ungdom fra Flakstad og Moskenes til byen for kjøreopplæring. 

Men vegvesenet er tydeligvis blitt bekymret for at politikerne ikke skal kjøpe argumentet om besparelser. Dermed skifter man argumentasjon til trafikksikkerhet.  Det er plutselig ikke trygt å la folk kjøre opp på Leknes.  Nok et sitat fra regionveisjefen i Lofot Tidende.  «Skal man være kvalifisert til førerkortet, må man prøve seg i et mer sammensatt trafikkbilde - med trafikklys, rundkjøringer og forkjørsveier. På de minste stedene hvor vi i dag tilbyr den praktiske førerprøven, er ikke dette trafikkbildet til stede - derfor foreslår vi å flytte tjenesten.» 

Hvilket Leknes er det regionveisjefen snakker om.  Meg bekjent er det ikke mindre enn fire rundkjøringer på Leknes og en ny under bygging. I Svolvær har de ei stor og ekte og ei lita og nærmest usynlig. Og E10 er meg bekjent forkjørsvei helt til Å, med et fiffig unntak i krysset på Storeidet.  Lyskryss må man til Harstad for å få oppleve. 

Kan Statens vegvesen dokumentere at kandidater som har kjørt opp på Leknes er dårligere sjåfører eller utsatt for flere ulykker enn de som har kjørt opp andre steder.  Trafikkvolumet i Svolvær og på Leknes er neppe svært ulikt. Svolvær har noen flere gater og kryss, men ikke et mer komplisert veisystem i form av flere filer, trafikklys etc..   Og små overraskelser finner man begge steder.  Svolvær har sin «rundkjøring» og parkering som man må være abonnent på Lofotposten for å finne ut av.  Og utkjøringen fra parkeringskjelleren på Loftsenteret og omtrent rett ut i ei rundkjøring må bare oppleves. 

Det bør bekymre flere enn politikere og folk i Vest Lofoten at Statens vegvesen begynner å argumentere med komplisert trafikkbilde som krav for oppkjøring til personbil. Kjøper vi dette argumentet nå er neste stopp fort Harstad.  Det skal noe til før Svolvær eller Leknes får like mange og kompliserte kryss. Skal man inn på flere felter og 90 km fartsgrense er Bodø neste stopp.  Kanskje på tide at de to store Lofotkommunene slutter å la seg styre av utsikten til å ta fra naboen og heller samarbeide mot slike forslag.  Problemet med to jevnsterke kamphaner er at de tretter ut hverandre.  Da er det enkelt for naboene å overta byttet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken