Staten må ta regningen for at barna er hjemme: – Dette er ikke nok, det trengs mer