Les statsråd Anniken Hauglies minnetale til Guri Ingebrigtsen: – For Guri var alle like mye verdt. Hun så enkeltmenneskene

Guri Ingebrigtsen.

Guri Ingebrigtsen. Foto:

Av
DEL

MeningerKjære familie, venner og kollegaer av Guri.

Det var med sorg regjeringen mottok budskapet om Guri Ingebrigtsens bortgang.

Guri satte varige spor etter seg som politiker, både lokalt og nasjonalt.

Hun var kommunestyrerepresentant i mange år, og ordfører i Vestvågøy i to perioder.

I perioden fra 1996 - til 1997 ble Guri hentet inn som politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet i to omganger, først for sosialminister Hill-Marta Solberg i den siste regjeringen til Gro Harlem Brundtland, og deretter i regjeringen til Thorbjørn Jagland. Departementet jobbet den gang blant annet med å endre AFP-ordningen, og Guri var med på arbeidet som resulterte i forslag til ny folketrygdlov.

I 2000 ble hun sosial- og helseminister i den første regjeringen til Jens Stoltenberg.

Som minister markerte hun seg blant annet ved å være en tydelig stemme i sykelønnsdebatten.

Ikke minst var hun sentral da daværende regjering satte ned Pensjonskommisjonen, som fikk i mandat å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Det var det første steget på veien mot den store, tverrpolitiske Pensjonsreformen. Det spesielle med denne saken var at både eksperter og politikere jobbet sammen for å finne en løsning. Målet var at man skulle finne en løsning som alle kunne enes om. 19 år senere og med fasiten i hånden kan vi se tilbake på en vellykket prosess.

Som statsråd på samme felt i dag, ligger det til mitt oppdrag å lose i havn det arbeidet som Guri og regjeringen hun var en del av satte i gang. I disse dager er vi i ferd med å sluttføre denne store og viktige reformen, som Guri satte sitt tydelige stempel på.

Guri huskes som en hardtarbeidende statsråd, som satte seg grundig inn i alle saker. Et gjennomgangstema i hennes politiske virke var engasjementet for utjevning og sosial rettferdighet.

Politikk var viktig for henne, for det var gjennom politikken hun kunne være med å bidra til at folks sosiale livsvilkår ble ivaretatt - uansett hvor i landet man bor, og uavhengig av hvor på samfunnsstigen den enkelte befinner seg.

For Guri var alle like mye verdt. Hun så enkeltmenneskene.

Det er mange i hennes gamle departement som minnes henne med glede. Som person beskrives hun som ei hyggelig, fargerik og raus dame, med utpreget godt humør. Guri var folkelig og jordnær, og lett å like.

En av de jeg har snakket med, som jobbet i departementet da Guri var statsråd sier, sitat: «Med Guri var det høyt under taket. Hun hadde typisk nordnorsk lynne og humor, og da skjønner du at det var trivelig på jobb».

Som leder var hun omsorgsfull, og flink til å ivareta medarbeiderne sine. Hun gjorde ikke forskjell på folk. De som jobbet tettest på Guri ble veldig glade i henne.

Når det ikke handlet om politikk, delte hun ofte smått og stort fra livet med datteren Helene og familien, som var viktigst for henne. Hun lot heller ikke sjansen gå fra seg til å snakke varmt om sitt kjære Lofoten og Nord-Norge, som også hadde en helt spesiell plass i hjertet hennes.

Etter at Guri i 2011 fikk en uhelbredelig kreftdiagnose, valgte hun å være åpen om sykdommen. Hun skrev blant annet en blogg, der hun delte sine tanker og erfaringer.

Guri kjempet ikke en kamp mot kreften, «det er det helsevesenet som gjør», pleide hun å si.

Guri var kjent for sin positive innstilling til livet. «Det vesentlige for meg er å leve de dagene man får, uavhengig av hvor mange de er», var et av Guris mottoer.

Det synes jeg er så fint sagt, og til inspirasjon for oss alle.

Guris åpenhet og refleksjoner rundt egen sykdom har vært til hjelp for mange, både syke og pårørende.

Guri Ingebrigtsen har satt viktige avtrykk etter seg i lokalsamfunnet i Vestvågøy, i Lofoten og i Nord-Norge. Hun har gjort en stor innsats for vårt land.

Jeg vil takke familien for at hele nasjonen fikk låne av tiden til Guri. Hennes engasjement har vært til nytte og glede for mange.

Vi lyser fred over Guri Ingebrigtsens minne.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags