Søkerlista er klar: Tina (39) vil bli rådmannens stedfortreder

Lista over søkere til stillingen som assisterende rådmann i Flakstad er klar. Alle søkerne er fra Lofoten.