Søkerlista er klar: Fire menn og fire kvinner vil bli byggesaksbehandler