Søkerlista er klar: Fem vil til «koordinerende enhet» i Flakstad