Som Lofot-Tidendes lesere vil kjenne til, har det kommet opp skredsikring i fjellene over Ballstad.

Januar 2021 bragte Lofot-Tidende nyheten om at Nordland fylkeskommune skulle sette opp en slik sikring. I juli kunne vi melde at 180 meter med gjerde var på plass nede ved veien, og ut over året fortsatte arbeidet med snøstopperne oppe i fjellet.

I november skrev Lofot-TIdende om hvordan Nordland fylkeskommune hadde glemt å søke Vestvågøy kommune om byggetillatelse til skredsikringa, slik loven strengt tatt krever. Gjennom en slik søknadsprosess skal gode innspill kunne mottas og veies.

– Det er rett og slett en beklagelig forglemmelse fra vår side, uttalte prosjektleder Frode Nymo i Nordland fylkeskommune til Lofot-Tidende da.

14. januar 2022 har Vestvågøy kommunes avdeling for næring, plan og utvikling mottatt en byggesøknad fra Nordland fylkeskommune.

Søknadsbrevet

- Prosjektet omfatter oppsetting av om lag 800 meter støtteforbygninger som skal sikre mot snøskred og om lag 300 meter med steinspranggjerder, heter det i søknaden.

Søknadsbrevet argumenterer for tiltaket:

- Det er kjent snøskredhistorikk på den aktuelle strekningen i 1855, 1880, 1907, 1979, 2010 og 2020. I tillegg er det kjent at det i 2019 gikk et snøskred som stoppet like ovenfor veien, heter det blant annet.