Det har alltid vært slik i fiskerirelatert næring at tilgangen på ledige hender aldri har vært nok for å ta unna mengden med fisk som kommer i sesongen.

På 1970- og 1980-tallet var det finner og svensker som hjalp oss, og nå er det andre nasjonaliteter. Før vi fikk hjelp av importert arbeidskraft, var det kvinner og barn som snudde klippfisken og trådte til for å få gjort unna arbeidet med ferskvaren. Nå er kvinner og barn opptatt med arbeid og studier.

Vi må huske at fiskerinæringen og andre næringer innen håndtering av næringsmidler er underlagt et strengt regime for å holde oppe matkvaliteten, som det ikke på et sekund er mulig å lære opp folk til.

La alle forståsegpåere komme og skjære tunger fra «hau» som har ligget i 5 kuldegrader over natten, slik at de ikke har fingre igjen til å skrive på tastaturet.

Jeg har skrevet dette på grunn av mye hets mot fiskerinæringen, og at det ikke er så lett å ta inn arbeidsledige fra resten av Norge.

Les også

Kristels innlegg er delt flere hundre ganger på Facebook: – Jeg er så inderlig stolt av å være en del av fiskerinæringa