Rettelse mandag 20. mars: Kulturminnefondet har ikke hatt saken oppe i styret ennå, og har sendt ut pressemelding for tidlig ved en feil. I løpet av uka vil vi vite om pengene faktisk blir tildelt Borgvær.

– Borgvær, et tidligere fiskevær med historisk betydning for nasjonal og internasjonal handel, får tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting av bygninger. De nye eierne på øya i Vestvågøy skal blant annet reparere og skifte ut fasader på bygninger. Dette vil bidra til å ivareta historien for framtiden.

Dette melder Kulturminnefondet denne uka. Meldingen fortsetter:

«Borgvær Kystkultursenter brukes både til fritidsformål og til åpne kystkulturelle arrangementer, og Kulturminnefondet legger vekt på dokumentert aktiv bruk som en avgjørende faktor i deres vurdering.

Tilskudd gis til å reparere, skifte ut og reparere fasader og eventuelle råteskader i bygningskonstruksjonen på hovedhuset, mellombygningen og kårboligen. Tilskuddet omfatter også montering og ny tilvirkning av vinduer, to dører, skifte av tak på kårstua og reparasjon av grunnmur, inngangsparti og understøtting av etasjeskille.

Søker arrangerer blant annet Borgekonferansen, med relevant kystkulturell formidling, i samarbeid med Vest-Lofoten museum og forskere ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Vil bidra til å ivareta verdifullt kystområde

Borgvær er et naturreservat med formål om å ivareta verdifullt kystområde. Tilskuddet fra Kulturminnefondet er med på å bevare Borgvær sine bygninger og dens kulturhistorie.

«Det dokumenteres også historier både gjennom stedsnavn og intervjuer med tidsvitner, og arrangementet har også fokus på koblingen mellom naturressurser og kultur, hvor også botanikk, dyre- og fuglelivet på Borgvær står i fokus.» forteller Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

Bevaringen skaper ny historie og nye verdier. Dette er et kulturminne som allmennheten får glede av gjennom aktiv og ny bruk. Slik skapes det nye verdier og ny historie.

«Det er et mål for eierne at stedet skal fungere som et senter som kan brukes for privatpersoner, lag og foreninger i kystkultursammenheng. Dette vil bidra til å gjøre eiendommen tilgjengelig også for allmennheten.» formidler Sundtoft.»

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.