Slår alarm: Lofoten Hest og Helsesenter har snart brukt opp oppsparte midler

Det haster med å finne inntekter for Lofoten Hest og Helsesenter på Fygle. Til sommeren er de oppsparte midlene brukt opp.