Skrivefeil til latter og besvær…

Skrivefeil og grammatiske feil kan dukke opp når det minst passer seg. Både sykehusskilt, butikkplakater og avisnyheter kan rammes, og i de fleste tilfeller er det ikke mer alvorlig enn at det kan rettes opp i uten altfor store konsekvenser.

Ofte er det snakk om en uskyldig tastefeil, og en bokstav sniker seg inn i ordet uten at skribenten legger merke til det.

Et eksempel er det nye skiltet til Haugesund sykehus som skulle vise vei til de forskjellige avdelingene. Uroterapeut ble misvisende nok til «utroterapeut», en tjeneste sykehuset kan forsikre oss om at de ikke tilbyr.

Skrivefeil kan også bli dyre. Da det skulle åpnes en ny sentrumspark i Frosta ble det bestilt inn et skilt av stein fra Kina der blant annet «bibliotek» skulle inngraveres. Kommunen hadde dessverre en skrivefeil i bestillingen, noe som ikke ble oppdaget før skiltet var på plass.

Noen ganger kan skrivefeil ha større konsekvenser

Selv om de fleste skrivefeil er uskyldige (og ofte ganske morsomme), kan de også by på større konsekvenser. Skal du for eksempel søke om jobb, kan en CV eller jobbsøknad med mange skrivefeil gi arbeidsgiver et dårlig inntrykk.

Til og med karakterene dine kan påvirkes negativt om du sliter med skrivefeil og grammatiske feil. Skal du for eksempel skrive en masteroppgave, er det ikke bare den faglige kvaliteten som er viktig. Det settes også krav til et godt og forståelig språk.

Skal du oppnå karakteren A hos Universitetet i Oslo, kreves det blant annet at språkføringen er «meget god og uten vesentlige feil eller mangler». Skrivefeilene dine kan med andre ord ha betydning for fremtiden din, og hvor godt du stiller i en jobbsøkersituasjon.

Skrivefeilene «alle» sliter med

De fleste av oss opplever nok en tastefeil fra tid til annen, noe som kan skje den beste. Men overraskende mange av oss har også innarbeidet feil skrivemåte for en rekke ord og uttrykk. Her er noen gjengangere:

· Etterhvert (feil) | Etter hvert (riktig)

· Blandt (feil) | Blant (riktig)

· Ihvertfall (feil) | I hvert fall (riktig)

· Istedetfor (feil) | I stedet for / istedenfor (riktig)

· Ombord (feil) | Om bord (riktig)

Noen av disse feilene er så innarbeidde i språket vårt at de ikke blir påpekt hverken av lærere eller andre, noe som medfører at man aldri blir klar over dem.

Hva kan gjøres?

Siden skrivefeil og grammatiske feil kan ha konsekvenser for både jobb og rykte, er det greit å bli mer bevisst på egne feil. Neste gang du skriver en tekst, kan det kanskje være nyttig å aktivere de røde strekene i skriveprogrammet ditt.

Jeg tror også mange kan ha nytte av å se kjapt over tekstene sine før levering. Mange skrivefeil skyldes som nevnt uskyldige tastefeil. Den virkelige faren er skrivefeilene du ikke er klar over selv, og særskrivingsfeil som ikke fanges opp av skriveprogrammet.

«Eple trær» skal skrives i ett ord, men programmer som Word fanger ikke opp feilen siden både «eple» og «trær» er skrevet riktig hver for seg.

Om man er usikker på om masteroppgaven eller andre viktige tekster inneholder feil, kan det kanskje være nyttig å få noen andre til å se over den – enten det er en kjæreste, venn eller andre.