Skrev at hun hadde arbeidet 70 timer på meldekort. Hadde i realiteten jobbet 740 timer