Skolestriden i Flakstad: - Tro kan ikke flytte fjell, og tro kan ikke få økonomi inn i dette prosjektet

Mindretallet i Flakstads formannskap frykter at skoleelevene på Ramberg blir uten gymsal.