Skoleskyssen har endret kjøremønster: – Vi ber bilistene vise hensyn og omtanke for elevene

Elevene må framover krysse E10 etter å ha gått av skolebussen på Sørvågen.