Inne i et løp som leder til sikker jobb

Bli med inn i bro-simulatoren inne i nye Vest-Lofoten videregående skole på Leknes. Der manøvrerer blant annet Marcus og William fartøy. De har begynt et utdannelsesløp som vil gi dem en kompetanse arbeidsmarkedet etterspør.