Et glimt inn i framtidas skole: – Vi må jo se hva pengene brukes til

Ikke rent få tidligere elever møtte opp til omvisning i det nye skolebygget til Vest-Lofoten videregående.