Skolestart: 75 prosent av de nyansatte lærerne på skolen er menn

Én fjerdedel av de rundt 200 grunnskolelærerne i Vestvågøy er menn. For nyansettelser på Bøstad skole er trenden rakt motsatt.