– Hvordan bygger vi en 2500 kvadratmeter skole – på 2000 tilgjengelige kvadratmeter?

Ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) går ikke god for flertallets avgjørelse i kommunestyret.