Skoleelev koronasmittet: – En uvant og vanskelig situasjon