Saken om ny skole behandles på nytt i mars: – Vi kan ikke renovere noe vi har revet

Det var besluttet at Ramberg-elevene skulle til Napp etter nyttår, da det ble sagt at det kanskje ikke var nødvendig. Etter en viss uro skar rådmannen gjennom. Men saken om ny skole må opp på nytt.