Lærer Magnus ga elevene en unik julehilsen: – Det gis ingen karakter for å være et godt menneske

Da kontaktlærer Magnus Solstad ved Bøstad skole skulle dele ut karakterkortene til elevene sine før jul, la han ved et ekstra brev.