Rådmannen opprettholder stengingsvedtak: – Folkehelseinstituttet har ikke hatt tilnærmet hele oversikten

For å kunne imøtegå eventuell usikkerhet om Ramberg skole gir rådmann Erling Sandnes en presisering om den videre fremdriften.