Napp skole klargjøres som nødløsning for Ramberg-skolen

Flakstad kommune er i gang med å rydde og tømme nedlagte Napp skole. Skolen er tidligere lansert som «nødløsning» i tilfelle det blir behov for en rask utflytting fra Ramberg skole. Men hva er status for forslaget om brakkerigg på Ramberg?