Kommunelegen anbefaler snarlig flytting fra Ramberg skole: Tilstanden betydelig forverret fra skolestart

Mange klasserom ved Ramberg skole skal ikke lenger brukes til undervisning. Flere ansatte og elever rapporterer om hodepine og luftveisplager. Kommunelegen anbefaler en snarlig flytting fra skolen.