- At vi til syvende og sist må sentralisere, er 100 % sikkert

Et forslag om å utrede ungdomsskole på Gravdal, ble nedstemt i kommunestyret.