Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

Endringene i regelvertket har fått bred støtte.

Endringene i regelvertket har fått bred støtte. Foto:

Glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen vil fra høsten av ikke bli regnet med i fraværsgrensen for elever i videregående skole.

DEL

(Avisa Nordland) De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen, som for eksempel glattkjøring, da banene har begrensede åpningstider. Det kan derfor være utfordrende for elever å ta dette kurset utenom skoletid.

- Fraværet har gått ned etter at fraværsgrensen ble innført, og det er ikke aktuelt å gjerne fraværsgrensen. Likevel ser vi behovet for å legge bedre til rette for elever som skal ta førerkort, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Må gjøres på fritiden

Endringene innebærer også at det kan gjøres unntak for deler av det obligatoriske sikkerhetskurset på veg. Dette er blant annet praktiske kjøretimer, som forutsetter trafikkopplæring i et variert trafikkmiljø.

- Elevene må fortsatt regne med å bruke fritimer, ferier og andre tidspunkt utenom skoletid til trafikkopplæring, selv om deler av trafikkopplæringen nå kan unntas fraværsgrensen, fortsetter Sanner.

Bred støtte

Endringene har fått bred støtte, etter å ha vært på offentlig høring. Det har også kommet frem forslag om at fravær for å gjennomføre førerprøven bør kunne unntas fra reglene om fraværsgrensen.

- Endringene vi gjør nå er i tråd med høringsforslaget. Eventuelle ytterligere forslag til unntak, for eksempel for praktisk førerprøve, er noe vi vil vurdere i forbindelse med evalueringen av fraværsgrensen våren 2020, avslutter Sanner.

Endringene trer i kraft 1. august 2019.

Artikkeltags