Torsdag 21. september inviterer Skogforvaltning i Lofoten og Vesterålen til åpen kontordag og temakveld for skogeiere på Vestvågøy rådhus.

– Først blir det åpen kontordag for skogeiere med rettledning og hjelp til søknader om tilskudd i skogbruk. Skogforvaltning Lofoten og Vesterålen har 250 000 kr i tilskuddsmidler for planting, ungskogpleie med mer, opplyser Vestvågøy kommune.

Så blir det temakveld med tema som planting, ungskogpleie, tynning, hogst og lønnsomhet, Skogfond, PEFC-standard, skogsveier, tilskudd og midler.