Skiltmalerens søndagsskole-filosofi bar frukter: – Målet var å få inn 25.000. Jeg endte på mer enn det dobbelte

Kristian O. Gundersen malte bedehus-skiltet i hjembygda Gravdal uten å ta et rødt øre for det. Gundersen fikk selv hjelp gjennom ei vanskelig tid.