- Lykke!

Stamsund idrettslag bestiller ny tråkkemaskin.