Skiklubben har kjørt løyper i 160 timer de tre siste månedene