Det er sterk mistanke om skabbinfestinasjon hos enkelte beboere ved Moskenes sykehjem. Skabb er en hudsykdom som forårsakes av skabbmidden Sarcoptes scabiei og kjennetegnes av sterk hudkløe med forverring om natten.

– Skabb smitter hovedsakelig gjennom hudkontakt og i sjeldne tilfeller gjennom indirekte smitte gjennom klær, sengeklær, leker og lignende. Symptomer etter smitte oppstår ofte 2–6 uker etter smittetidspunkt. Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. Det er bestemt at ansatte og beboere ved sykehjemmet skal behandles i henhold til prosedyre, med iverksatte nødvendige smitteverntiltak i form av isolasjon, besøkstopp og hygienetiltak inntil etter behandling. Pårørende og de som har vært i kontakt med beboere og ansatte skal kun behandles dersom det oppstår symptomer og bes kontakte lege for en vurdering dersom tilfelle, skriver kommuneoverlege Roald Nielsen Skog på Moskenes kommunes hjemmesider.