Sivilombudsmannen irettesetter Vestvågøy: - Saksbehandlingstida er for lang, og i strid med gjeldende frister

Sivilombudsmannen har konkludert om Vestvågøy kommunes behandling av dispensasjons- og delingssaker.