Sind­re (34) har vært en «evig stu­dent». Nå har han fått prak­sis­plass på Lek­nes

Sind­re Dahl, som opp­rin­ne­lig kommer fra Ryg­ge, kan fort­satt min­nes den mi­li­tæ­re luft­tra­fik­ken over hus­ta­ke­t.