- Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet

Jordbruket går i forenklede forhandlinger.