Senterpartiet krever at Skagen inkluderes i FOT-rutenettet Vesterålen Høyre sendte nylig et brev til Samferdselsministeren hvor de forventer at Stokmarknes lufthavn Skagen blir en del av den felles anbudsutlysningen som gjøres i august. I motsetning til Høyre som driver med brevveksling til egne partifeller i saken, krever Senterpartiet at regjeringen lyser ut FOT-ruter fra Stokmarknes til Bodø og Tromsø i august, slik at innbyggere, næringsliv og helsetransporten i Vesterålen sikres et verdig tilbud.

Skagen har noen av landets dyreste flybilletter. Det vil det bli slutt på dersom Senterpartiet blir lyttet til. Skagen er altfor lenge holdt utenfor de statlige anbudsrutene, de såkalte FOT-rutene.

Det har vært utallige møter med Samferdselsdepartementet de siste årene hvor behovet tydelig er kommunisert. Senest 24. Juni hvor flyplassutvalget i Vesterålen var representert ved ordfører Aina Nilsen og varaordfører Lena Arntzen. Samferdselsdepartementet er godt kjent med behovet, men har så langt aktivt valgt å ikke gjøre noe med det, hvordan et nytt brev skal løse saken er uforståelig. Her handler det om vilje, for den norske stat har evnen om bare viljen er der.

Innbyggerne i regionen har over år nærmest blitt holdt for narr med optimistiske avisoppslag fra regjeringspartiene uten at regjeringen har handlet i det hele tatt. Brevveksling med forventningsavklaringer er ikke tilstrekkelig, nå må det handles.

Ansvaret for FOT-rutene lå til fylkeskommunen få måneder i vår. Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen fra Senterpartiet orienterte fylkestinget i april hvor han sa følgende «når det gjelder Skagen, er det en reell fare for at det kommersielle tilbudet skal bortfalle i sin helhet». Samtidig har fylket aktivt jobbet for å innlemme Skagen i neste anbud. I tillegg har Widerøe tatt til orde for at Skagen bør inkluderes i FOT-nettet da det ikke er grunnlag for å drive kommersielt. Dette er svært alvorlig og viser nok en gang hvor viktig det er å inkludere Skagen i FOT-rutenettet.

De formelle prosessene er gjennomført av Nordland fylkeskommune med notifisering til ESA og godkjenningen er i orden fra EU. Det er derfor bare å trykke på knappen for regjeringen – spørsmålet er da, vil regjeringen trykke, eller skal man fortsette å bedrive brevutveksling?

Knut Arild Hareide, trykk på knappen slik også din egen statssekretær fremhever behovet for!