Varsom.no har sendt ut gult farevarsel om jord-, sørpe- og flomskredfare. Dette gjelder for store deler av Nordland og sørlige Troms.

– Varslet er gyldig fra fredag klokka 07:00 til lørdag klokka 06:59. Ny oppdatering kommer fredag klokken 11:00, skriver varsom.no.

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Her er rådene de gir:

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og dølg værradaren.
  • Hold deg unna bratte skråninger samt bekker og elveløp med stor vannføring.
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 25 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.